Mugavuse tehnoloogia

Mugavuse tehnoloogia

Meie rikkalik kogemus mugavate tingimuste loomise valdkonnas, tarnitavate seadmete lai valik ning professionaalsete ja kõrgkvaliteetsete teenuste täielik spekter võimaldab lahendada ventilatsiooni ja konditsioneerimisega seotud ülesandeid mis tahe keerukuse ja otstarbega objektidel – alates väikesest kabinetist kuni tootmishooneni välja.   Kolmteist aastat turul Selle aja jooksul oleme me ära teeninud professionaalse ja usaldusväärse partneri maine nii Eestis kui ka väljaspool selle piire. Ettevõtte juhtkond ja...

loe veel

Tehniline hooldus

Tehniline hooldus

See on üldtunnustatud fakt, et regulaarselt hooldatud seadmel on tunduvalt pikem kasutusiga, suurem tootlikkus ja energiaefektiivsus. Nii nagu kõik seadmed, vajavad ka konditsioneerimissüsteemid rikete ärahoidmiseks ja efektiivse töö tagamiseks regulaarset hooldust. Meie kogemus näitab, et enamikel juhtudel oli kuluka remondi põhjuseks ebaregulaarne tehnohooldus. Väga sageli on nii, et tehnohooldus käigus avastatud pisiprobleemide kõrvaldamine aitab vältida suuri ja kulukaid probleeme tulevikus. Tootja garanteerib seadme tõrgeteta...

loe veel

Osoonikihi kaitse

Osoonikihi kaitse

On jõustunud Eesti Vabariigi keskkonnakaitseseaduses tehtud muudatused ja täiendused, mis puudutavad fluoritud kasvuhoonegaase ja osoonikihti kahandavaid aineid sisaldavaid seadmeid. Muudatused puudutavad ettevõtete ja personali sertifitseerimisega seotud küsimusi, protseduuride läbiviimise korda, dokumentatsiooni pidamise nõudeid, seadmete registreerimist ja markeerimist. Vastavalt uutele nõuetele: Mis tahes operatsioone külmseadmete, konditsioneeride ja soojuspumpadega, sealhulgas paigaldamist, hermeetilisuse kontrollimist,...

loe veel