Kasulik info

Ostmine

Kuidas konditsioneeri valida? Sageli võib kuulda taolist vestlust: “Kui palju on teil ruutmeetreid? Kakskümmend? Noh, siis sobib seitsmes mudel”. Kui müüja ütleb midagi sellist, siis on parem lahkuda. Konditsioneeri võimsuse väljaselgitamiseks on vaja teha arvutusi, mille tegemisel võetakse arvesse akende orientatsiooni, seda, kas ruumis on soojust eraldavaid seadmeid ning kui palju inimesi võib ruumi üheaegselt koguneda.

Monteerimine

Monteerimistööde kvaliteet mõjutab otseselt seadme töö efektiivsust ja selle kasutusiga. Teeninduskeskustesse pöördumiste statistika räägib sellest, et ligikaudu 80% rikete põhjuseks on ebakvaliteetne monteerimine. Sellepärast hoolitsege pärast konditsioneeri ostmist selle eest, et selle monteerimise teostaks kõrge tasemega spetsialist.

Võib-olla on Teil huvitav teada saada, et monteerimistööde tegemiseks vajaliku seadmete kompleti ja tööriistade maksumus ületab 3-5 korda Teie poolt ostetud konditsioneeri maksumuse. Vähesed monteerijad võivad selle soetamist endale lubada ja sellel põhjusel ignoreeritakse nende poolt teatud monteerimisele esitatavaid nõudeid. Selle tagajärjed avaldavad mõju monteerimise kvaliteedile ja seadme tööeale.

Enamikes kaasaegsetes konditsioneerides ja soojuspumpades kasutatakse külmaainet R-410. Selle iseärasuseks on suur töörõhk – 26 bar. Ühelt poolt suurendab see lekete tõenäosust, aga teiselt poolt – sunnib olema ühenduste kokkusobitamisel äärmiselt tähelepanelik. Lekete ärahoidmiseks on vajalik ideaalne ühendus, mida on võimalik saavutada ainult kvaliteetse ja professionaalse tööriista abil, mis mõningatel monteerijatel pahatihti puudub.

Üheks kohustuslikuks operatsiooniks konditsioneeri monteerimisel on külmutuskontuuri vakumeerimine, mille eesmärgiks on niiskuse, õhu ja teiste gaasiliste lisandite kõrvaldamine süsteemist. Mõned monteerijad ignoreerivad seda nõuet, sest neil ei ole vaakumpumpa ning nad teostavad freooniga “läbipuhumist”. “Läbipuhumine” ei anna mingisugust garantiid selle kohta, et niiskus on süsteemist eemaldatud, mis puutub aga külmaainega R-410 töötavatesse süsteemidesse, siis siin on üks tähtis moment – nende süsteemide kompressorid on täidetud sünteetilise polüesterõliga, see aga on äärmiselt hügroskoopne, s.t imab endasse õhus sisalduvat veeauru. Seetõttu on külmaainega R-410 töötavate konditsioneeride freooniga ,,läbipuhumine” lubamatu, lubatud on ainult vakumeerimine, kusjuures kaheastmelise pumbaga.

Uurige monteerijate käest, kes tulid Teie juurde konditsioneeri paigaldama, millist vaakumpumpa nad kasutavad. On halb, kui selleks osutub üheastmeline pump, kuid veelgi halvem on siis, kui neil seda üldse ei ole. Sellisel juhul ärge lubage neid libamonteerijaid oma seadme juurde.

Mingil juhul ei tohi konditsioneeri paigaldamise arvelt kokku hoida! Te võita pidada oma ostu õnnestunuks alles pärast seda, kui seade on kvaliteetselt paigaldatud!

Garantii

Kui Te aga otsustasite kokku hoida ja kasutasite juhuslike monteerijate teenuseid ning mõne aja pärast tekkis rike, siis erinevalt televiisori või tolmuimeja omanikest, ei saa Te pöörduda kauplusesse, kust konditsioneeri ostsite.

Sest garantiid paigaldatud seadmele ei anna mitte tootja, vaid seadme monteerinud firma.

Kui ebakompetentse paigaldamise tagajärjel tekib rike, siis võite tunnistada, et “saite vastu pükse”. Paigaldamine oli odav seepärast, et hind ei sisaldanud garantiiremondi teostamiseks vajalikke investeeringuid. Samal ajal on spetsialiseeritud firma sunnitud hooldusteeninduse ülalpidamiseks lisama hinnale teatud summa.

Hooldusteenindus

Konditsioneeride hooldusteenindus – see on kasulik ja mõistlik säästmisviis! Isegi kõige kvaliteetsem tehnika vajab oskuslikku kasutamist ja säästvat hooldust. Vastasel juhul ootab Teid ees pettumus ja ettenägematud kulud.

Kõige sagedasemad konditsioneeride rikkimineku põhjused:

1. Seadme ebaõige valimine.

Seadme ebaõige valimine – see on kliimatehnika hävitamine juba projekteerimise etapil. Konditsioneer valitakse välja iga konkreetse ruumi tingimustest lähtuvalt. Konditsioneeri võimsuse kalkuleerimisel tuleb arvestada paljude faktoritega – ruumi pindala, akende pindala ja orientatsioon, inimeste arv, soojust eraldavate seadmete olemasolu. Valesti valitud või ebaõnnestunud kohta paigaldatud tehnika ei saa talle pandud ülesannetega hakkama ja hakkab töötama suure koormusega, mis põhjustab süsteemi enneaegse rikkimineku.

2. Ebakvaliteetne monteerimine.

Konditsioneeri õige monteerimine ja ühendamine on keeruline ülesanne, mis nõuab professionaalset ettevalmistust ja spetsiaalseid seadmeid. Näiteks, freooni sisaldavate kommunikatsioonide ebakvaliteetne ühendamine põhjustab freoonilekke. Inimese tervisele on see ohutu, kuid konditsioneeri kompressor, mille maksumus võib ulatuda kuni pooleni konditsioneeri maksumusest, läheb rivist välja.

3. Oskamatu kasutamine.

Oskamatu kasutamine lühendab olulisel määral konditsioneeri tööiga. Soovitame mitte laiselda ja konditsioneeriga kaasasolev kasutusjuhend tähelepanelikult läbi lugeda. Pidage meeles, et sisselülitatud konditsioneeri korral peavad ruumi aknad ja uksed olema suletud.

4. Hooldusteeninduse puudumine.

Konditsioneeri hooldusteenindus – see on kliimatehnika pikaajalise ja tõrgeteta töö tagatis. Filtreid ja soojusvaheteid tuleb perioodiliselt puhastada, sest neile kogunev tolm takistab õhu normaalset tsirkuleerimist. Seetõttu halveneb soojusvahetus, mis põhjustab koormuse suurenemist kompressorile ja selle rikkimineku tõenäosust. Tuleb mõista, et konditsioneeri sees oleval gaasil on võime tungida läbi isegi metallis olevate pooride. Seepärast on vaja süsteemi hermeetilisust perioodiliselt kontrollida ja vajadusel täita seda freooniga.

Hooldusteenindus hoiab ära rikked ja pikendab seadme tööiga.